Viktig seger avseende solariekosmetiken

Branschen har vunnit en mycket viktig seger då Kammarrätten som är högsta instans att överklaga till i Sverige, efter tre års överklaganden i flera instanser, upphävt Länsrätten i Stockholms dom och Södra Roslagen miljö och hälsas (kommunen) föreläggande om att en solstudioägare i Danderyd skulle upphöra att sälja kosmetik.
Beslutet är särskilt intressant eftersom Kammarrätten helt bortser från SSM och kommunens främsta argument i form av Strålsäkerhetslagens försiktighetsprincip i § 6. Det här innebär att kommunen om de så önskar måste starta om hela processen igen men då med helt nya argument och nya tre år av överklaganden. Kommunen kan även överklaga Kammarrättens beslut men även då måste de ha nya underlag och argument med tanke på tydligheten i beslutet från Kammarrätten. Vår uppfattning är att så inte kommer att ske.
Beslutet är inte prejudicerande och avser bara den aktuella solstudion men är ändå principiellt mycket viktig och ger underlag för att vid varje tillfälle vägra att ta bort kosmetik och överklaga kommunens eventuella föreläggande.
Fortsatt gäller att om ni får problem med föreläggande från kommunen så vänd er till SSF, antingen till undertecknad eller till er leverantör för support.

 

 

Solning ökar livslängden

I en studie gjord av Professor Pelle Lindqvist på 30 000 kvinnor över en tjugoårsperiod visar att dödligheten ökar om man undviker solljus. Forskarna säger att det restriktiva råd vi har i Västeuropa allvarligt riskerar kvinnors hälsa. Forskarna har i sina rekommendationer särskilt nämnt solarier som en bra källa för sol. Läs mer på www.solarieforeningen.se.