Vetenskapliga studier visar att det är nyttigt att sola

Allt fler vetenskapliga rapporter och medicinska artiklar visar på vikten av att kroppen tillförs tillräckligt med Dvitamin. Och den viktigaste källan till D-vitamin är solen. En av de tyngsta studierna presenterades våren 2005 av Professor Edward Giovannucci på Amerikanska Cancerforskningsförbundets årliga konferens i Anaheim, Kalifornien. Edward Giovannucci är professor i nutrition, epidemiologi och medicin vid Harvarduniversitetet och forskar på orsaker och risker bakom cancer. Giovannucci konstaterar i sin studie att dödligheten i cancer generellt skulle minska med 30 procent om kroppen fick tillräckligt med D-vitamin.

Detta stöds av flera andra oberoende studier över hur olika cancerformer motverkas av det D-vitamin som bildas då man solar. Som exempel kan nämnas studier som visar att prostatacancer, bröstcancer, lymfkörtelcancer och hudcancer minskar på grund av det D-vitamin som bildas vid solning. I en av studierna jämförde forskare vid tre olika cancerinstitut 450 patienter med mycket svår prostatacancer med 455 män i motsvarande ålder och med liknande bakgrund, som inte hade sjukdomen. Man fann att män som exponerades för lite sol löpte dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som regelbundet exponerades för mycket sol.

 

Källa: Sola-för-hälsan