Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Två år efter professor Giovannuccis uppmärksammade studie fick han stöd i en av de största medicinska studier som överhuvudtaget genomförts. 4 192 635 patienter från cancerregister i 13 länder analyserades. Bland annat deltog Karolinska Sjukhuset och resultatet publicerades i European Journal of Cancer samt i British Medical Journal i juni 2007.

Studien visade att människor som under lång tid exponerats för solens ultravioletta strålar löper kraftigt minskad risk, i genomsnitt lite mer än hälften, för många svåra cancersjukdomar som drabbar inre organ. Detta gäller framförallt cancer i mage, ändtarm, prostata, bröst, njurar, lever, gall- och urinblåsa, lungor och bukspottskörtel. Intressant att notera är att man i de sydliga länderna hade en lägre risk för alla interna tumörer, medan risken för hudcancer var lika stor oavsett klimatet.

 

Amerikanska cancersällskapet ändrar sina solråd Professor Giovannuccis forskningsrön har fått stor uppmärksamhet. Hans forskning har bland annat imponerat på Amerikanska Cancersällskapets (ACS) och deras chefsepidemiolog Michael Thun. Konsekvensen är att ACS har ändrat sina solråd.

 

Källa: Sola-för-hälsan