Solljus – den enda realistiska källan till D-vitamin

Livsmedelsverket som ska värna om folkhälsan i Sverige argumenterar för att vi ska äta rätt och för att våra livsmedel ska vara naturligt och uthålligt framställda. Det blir därför märkligt när Livsmedelsverket närmast ensidigt rekommenderar att vi ska äta syntetiskt framställt D-vitamin och D-vitamin berikad mat istället för att rekommendera den enda realistiska källan till naturligt D-vitamin : Solljuset.

Det finns i dag en överväldigande forskning som enhälligt slår fast solljusets avgörande vikt för folkhälsan. Redan år 2005 sade professor Giovanucci vid Harvard att ” för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler på grund av D-vitaminbrist”. Även professor Moan vid Rikshospitalet i Oslo rekommenderar solning för hälsan, i solen om sommaren och i solarier 10 minuter 2 gånger i veckan vilket ger sommarlika D-vitaminnivåer året runt.

Det blir extra allvarligt när myndigheter som är satta att värna om folkhälsan ger oss felaktig
och vilseledande information och råd som många gånger är otydliga och alltför komplicerade
att leva efter, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening, SSF. Sanningen är
att det i praktiken är omöjligt att tillgodose sitt dagliga D-vitamin-behov via livsmedel eller
”piller”. För att få samma D-vitaminintag som 1 MED från solen måste man äta nästan 5 kilo
lax eller dricka 4,5 liter mjölk (se tabell nedan). Det finns en stor okunnighet och dessutom en
feghet hos politiker och myndigheter i Sverige som faktiskt borde rekommendera moderat
solning som vår främsta källa till hälsa. Årtionden av skrämselpropaganda från främst
Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden har gjort att vi faktiskt tror att solljus är farligt
för oss människor. Fakta är att mänskligheten har utvecklats till ett liv i solen under mer än 4
miljoner år och nästan varje cell i vår kropp har en mottagare för D-vitamin.
Det finns i dag en överväldigande forskning som enhälligt slår fast solljusets avgörande vikt för
folkhälsan. Redan år 2005 sade professor Giovanucci vid Harvard att ” för varje person som dör av
hudcancer dör 30 fler på grund av D-vitaminbrist”. Även professor Moan vid Rikshospitalet i Oslo
rekommenderar solning för hälsan, i solen om sommaren och i solarier 10 minuter 2 gånger i veckan
vilket ger sommarlika D-vitaminnivåer året runt.

Solljus_och_D-vitamin