Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

En internationell forskargrupp har kalkylerat på vad ett generellt ökat intag av vitamin D skulle innebära i reda pengar och resultatet pekar på en minskad samlad europeisk vårdnota med 17 procent. Omräknat i pengar blir det cirka € 177 miljarder. I Sverige skulle det innebära en besparing på omkring 34 miljarder kronor. De svenska siffrorna är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings uppgifter om landstingens sjukvårdskostnader som uppkom till cirka 200 miljarder år 2007. I dessa siffror ingick inte kommunernas kostnader för äldreomsorg.

 

Studien är baserad på data från 17 länder i Europa; bland annat Danmark, Finland, Storbritannien, Österrike, Frankrike, Italien och Tyskland. Forskarna har baserat sina beräkningar på den senaste forskningen om sol och D-vitamin. Dr William B. Grant, ledare för Sunlight, Nutrition and Health Research Center och ansvarig för forskargruppens slutrapport har uppmanat hälsovårdsmyndigheter och politiker att ta till vara de stora potentiella samhällsvinsterna som finns att göra genom ett konsekvent tillskott av vitamin D.

 

Källa: Sola-för-hälsan