Solarium och teknik

Är alla solarier likadana?
Nej, alla solarier är inte likadana! Bortsett från den gamla typen av sollampor (med kvicksilverbrännare), som hade ett mycket starkt erytembildande UV-B ljus och svagt brunbildande UV-A ljus så delar man idag in de moderna solarierna i två huvudgrupper: Solarier med lysrör (lågtryckslysrör) och solarier med högtryckslampor av kvartsglas. Det finns också olika stora solarier: ansikts-, halvkropps- och helkroppssolarier. Det är dessutom skillnad på hur stor andel UV-A ljus och UV-B ljus solarierna ger. Det är viktigt att förstå vilken biologisk verkan de olika andelarna UV-A och UV-B har. Solarierna klassificeras nämligen enligt ett internationellt system, som är baserat på hur stora andelar UV-A och UV-B ljus de ger.
Som solarieanvändare behöver du inte bry dig om det här klassificeringssystemet, men det är däremot viktigt att du följer rekommendationerna om lämplig soltid. Läs därför alltid bruksanvisningen och avpassa soltiden efter vilken hudtyp du har.Vad är det för skillnad på solarier med lysrör och solarier med högtryckslampor?
Solarier med lysrör är betydligt vanligare än solarier med högtryckslampor.
Lysrören tänder omedelbart med full ljusintensitet. Högtryckslamporna däremot behöver en till två minuter innan de lyser med full ljusstyrka. När lysrören släckts kan de tändas på en gång, medan högtryckslamporna måste svalna i några minuter innan de kan tändas igen. Man använder samma typ av tändare och reaktor till solarielysrör som till vanliga lysrör.

Det är enkelt att byta lysrör, eftersom rören inte blir särskilt varma. Tack vare att rören är långa fördelas UV-ljuset jämnt över hela kroppen. Lysrören har på ett naturligt sätt en proportionell fördelning av UV-A och UV-B ljus. Högtryckslamporna ljus måste balanseras med ett filterglas för att få rätt fördelning av UV-A och UV-B.

Högtryckslamporna är kompakta och har högre ljusstyrka och kan därför ge mer ljus, men då måste lamporna ha ett skyddsfilter som dämpar värmen.Varför är det bra med reflektorlysrör?
Ett naket lysrör ger lika mycket ljus åt alla håll, dvs runt hela lysröret. Därför ger lysröret en hel del ljus åt fel håll. UV-ljuset utnyttjas inte på ett effektivt sätt och du blir helt enkelt inte så solbränd). Fördelen med en reflektor är att den koncentrerar UV-ljuset och riktar det åt ett visst håll. Ljuset hamnar där det ska, nämligen på dig som solar. Reflektorn gör att UV-ljuset utnyttjas effektivare och du blir brunare.

Hur länge håller solarielysrören?
Med tiden blir solarielysrören mindre effektiva. Du kan kompensera den försämrade effektiviteten genom att öka soltiden. När du har ökat soltiden med 30% kan det vara dags att byta lysrör. Läs den bruksanvisning som följer med solariet. Där brukar det stå när det är dags att byta lysrör.
Här är riktlinjer för hur lång livslängd solarielysrör respektive högtryckslampor brukar ha:
• Solarielysrören brukar hålla i 500- 500 timmar. Livslängden kan variera något beroende på lysrörstyp och lyspulver.
• Högtryckslamporna (HPA) brukar hålla i ca 750 timmar.
För att bedöma när det är dags att byta lysrör kan du antingen använda en timräknare eller mäta UV-ljuset.

Ger solarielysrör som är ”gamla” mer UV-B ljus?
Nej, varken solarielysrören eller högtryckslamporna ger mer UV-B när de blir ”gamla”. Men det är viktigt att kontrollera att det filtrerande glaset är helt oskadat. En spricka i glaset kan nämligen släppa igenom UV-B ljus.

Måste du byta tändare när du byter lysrör?
Nej, det räcker om du byter tändare vid vartannat eller vart tredje lysrörsbyte.

Är det något annat i solariet som kan försämra UV-ljuset?
Absolut! Damm på lampor, reflektorer, liggskivor och filter gör att solariet ger mindre UV-ljus. Det är alltså viktigt att du rengör solariet regelbundet. Filter kan ”solarisera” dvs försämras och ge mindre UV-ljus. Om fläktsystemet är dåligt kan värmen påverka lysrören och försämra UV-ljuset. När reaktorn och tändaren blir äldre påverkas inte UV-ljuset nämnvärt, men om akrylskivan slits blir UV-ljuset sämre.

Kan du använda reflektorlysrör i äldre solarier?
Rent tekniskt går det att använda reflektorlysrör i äldre solarier. Men lampeffekt, mått och spektral effektfördelning måste stämma överens. Du kan bara använda rör som är godkända för respektive solariemodell. Följ alltid solariets typskylt! Är du osäker kontakta oss.

Vad bör du tänka på när du ska byta lysrör?
• Generellt gäller: Du ska bara använda likadana eller liknande lysrör. Om du inte kan hitta exakt samma typ av lysrör bör du ta reda vilken lysrörstyp som bäst motsvarar de lysrör som du ska byta ut.
• Om du ska byta till lysrör med högre andel UV-B ljus måste solariet provas för nytt typgodkännande. Den rekommenderade soltiden som finns i bruksanvisningen måste också ändras. Det går däremot oftast bra att byta till lysrör med lägre andel UV-B.
• Du ska alltid kontrollera och jämföra att lysrörens eller högtryckslampornas mått och övriga produktegenskaper stämmer. Det är viktigt att ljuskällorna och tillbehören fungerar bra tillsammans, t ex tillsammans med tändare eller driftdon.
• Om de ljuskällor som du ska byta ut är äldre eller om de använts länge så ska du räkna med att de nya ljuskällorna är betydligt starkare i början. Därför ska du minska soltiden när du bytt till nya ljuskällor.
• Följ alltid solariets typskylt! Är du osäker kontakta oss.

Vad gör du med gamla lysrör och lampor?
Det är tills vidare du som ägare som ansvarar för hanteringen av lysrör och lampor som tjänat ut. Ta reda på vad som gäller i din kommun!

Hur sköter du hygienen i solariet?
Det är oerhört viktigt att sköta solariet så att det är hygieniskt. Du ska använda hudvänligt och snabbverkande desinfektionsmedel, som inte förstör akrylskivan. Det finns flera bra desinfektionsmedel på marknaden. Ett annat bra alternativ är hygieniska engångsfolier. Du måste rengöra solbädden efter varje solning. Och du måste också rengöra överdelen, vi rekommenderar 2-3 ggr/vecka.
Ta bort under- och över-plexiskivor och lysrör vid 150-200 timmar och torka samt gör rent fläkt/filter. Damm stjäl mycket effekt så rengöringen är viktig så att din kund blir nöjd med resultatet.

Källa: http://www.solana.se/index.php?page=33&subpage=367