Solarier är bra för folkhälsan

Svensk Solarieförening reagerar starkt mot en snedvriden debatt i media där bl a Cancerföreningen kommer med falska påståenden. Följande har skickats från Solarieföreningen till Svenska Nyhetsbyrån och DN Debatt:

Cancerföreningen kräver att solarier ska tas bort från kommunernas simhallar,  men det saknar helt stöd i modern forskning. Cancerfonden annonserade nyligen med bild på en likkista och solarium ihopsatta och med det vill man visa att solarier dödar. Påstående är falskt och saknar stöd i forskning. Trots det vågar ingen kritisera dem. Varför propagerar inte Cancerfonden istället för en sund och moderat solning eftersom det finns övertygande forskning om UV-ljusets förebyggande effekter på cancer? Professor Giovanucci vid Harvard sa 2005 att ”för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler på grund av D-vitaminbrist”.

Vad som inte nämns är att vi människor utvecklats i 4 miljoner år till ett liv i solen och övertygande forskning visar att UV- ljuset förebygger risken för invärtes cancer. Karolinska Institutet deltog i en studie på 4 miljoner personer i 13 länder som visade UV-ljusets positiva hälsoeffekter. Det är främst D-vitamin från UV-B ljus som har en dokumenterat positiv effekt mot cancer. Nyare forskning visar samtidigt att det är solljuset i sig som är avgörande för hälsan och att D-vitamin är en indikator på att vi solat tillräckligt. Generella råd att undvika solen blir därför kontraproduktiva och bidrar till ökad ohälsa. Det finns även flera studier som visar att regelbundet solande minskarrisken för hudcancer och att oregelbundet solande då man riskerar bränna sig samt överdrivet bruk av solskyddskrämer är huvudorsakerna till ökningen av hudcancer.

Det hänvisas till WHO:s rapport om solarier från 2009. Den jämställer dock bara logiskt solarier med solen och har av flera forskare avfärdats som förfalskad. Ledaren för rapporten är delvis avlönad av L’Oréal och en av medförfattarna har uteslutit en egen studie som visade att det inte fanns någon ökad risk för hudcancer vid solariesolning. Det finns 26 opartiska studier om solarier – ingen av dem ger belägg för ökad risk för hudcancer i solarier.  Ska man förbjuda solarier på kommunala anläggningar måste man som konsekvens även förbjuda kommunala fotbollsplaner och utomhusbad.

Att inte fokusera på de verkliga orsakerna till hudcancer kostar sjukvården 27 miljarder om året och ännu viktigare är det onödiga lidande det skapar i form av sjukdomar relaterade till brist på UV-ljus och D-vitamin. Är det inte just cancer som Cancerfonden ska verka för att minska? 2011 dog 486 personer av hudcancer och 22 677 av andra cancerformer. Om en övertygande forskning visar att sol och D-vitamin har positiva effekter på invärtes cancer och riskerna för hudcancer är försumbar i sammanhanget, borde då inte UV-ljuset från sol och solarier snarare bejakas? Eller styrs Cancerfondens agerande av att man helt enkelt inte har svar på varför hudcancer incidensen ökar men dödligheten förblir låg och i många länder även minskar?