Forskare oense om solråd

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande.

När en forskargrupp från Karolinska Institutet och Skånes onkologiska klinik i Lund frågade 29 000 kvinnor om deras solvanor blev resultatet inte vad forskarna väntat sig.

Frågorna som ställdes var:
Solar du på sommaren?
Solar du solarium?
Solar du på vintersemestern?
Åker du söderut för att sola?

Kvinnorna som tillfrågades var mellan 25 och 65 år. Forskargruppen har i studien tagit hänsyn till riskfaktorer som övervikt, rökning, motion, alkoholkonsumtion, ekonomi och utbildning.

– De som svarade nej på alla frågor hade en dubblerad dödlighet på 20 år jämfört med de som svarade ja på tre eller fyra av frågorna, säger Pelle Lindqvist, docent och forskare i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.

Studien visar också att sjukdomen malignt melanom, alltså hudcancer, inte ökar bland de som solar.

Flera studier visar att D-vitamin, som man får genom att sola, skyddar mot en rad sjukdomar. Det är möjligt att det också är just höga halter av D-vitamin som ger solande kvinnor ett skydd. Kvinnor har ett högre behov av D-vitamin och behöver därför mer sol än män.

Svenska Strålningsinstitutet är den svenska myndighet som utformar de allmänna rekommendationerna när det gäller solande. Deras råd, som även förmedlas till patienter inom sjukvården, är att undvika solen sommartid mellan 11 och 15, vistas i skuggan och skydda sig med kläder och hatt. Som ett kompletterande skydd rekommenderas hög solskyddsfaktor. Rekommendationerna är samma som för norra Australien, där solförhållandena är helt annorlunda. Forskaren Pelle Lindqvist tycker att de bör anpassas för svenska förhållanden.

– När det gäller andra rekommendationer, så ökar risken att överleva, som till exempel för de kvinnor som går och tar cellprov för livmodertappscancer. Men de som följer de här riktlinjerna ökar i stället sin dödlighet. Det är väldigt provocerande.

Men att ändra rekommendationerna är inte aktuellt, enligt Johan Gulliksson, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det kommer hela tiden nya studier. Vi grundar våra råd på den sammantagna forskningsläget över hela världen. Vi kan inte byta råd från den ena veckan till den andra varje gång det kommer en ny studie, säger han.

Han tycker inte heller att det finns någon konflikt mellan Strålsäkerhetsmyndighetens råd och resultaten i den nya studien.

– Det har alltid varit viktigt att vara ute i solen. Det är också fortsatt starka resultat som pekar på att överexponering tydligt ökar risken för hudcancer. Men lite sol om dagen är naturligtvis bra.

 

Källa: http://www.metro.se/nyheter/forskare-riktlinjerna-for-solande-okar-dodligheten/EVHndi!VzaXhGWBC4mI/