D-vitamin är bra – men solljus bättre!

En ny studie visar att för MS-sjuka patienter är att sola bevisligen mycket effektivare än enbart D-vitamin för att förhindra uttröttningssymtom och depression.

Flera studier visar att för lite sol och D-vitamin kan öka risken för att insjukna i MS. Vanliga symtom vid MS är depression, oro, uttröttning och en försämrad uppfattnings förmåga. En Australiensisk studie har nu visat att det är solning i sig, inte D-vitamin, som har en positiv effekt på behandling av symtomen. En hög D-vitamin nivå är bara en indikator på att man har varit tillräckligt länge och ofta i solen. Däremot har symtomen kunnat behandlas med enbart syntetisk D-vitamin i form av piller.

I studien som varade I 2,3 år deltog 198 MS patienter. Var sjätte månad mättes patienternas D-vitamin nivåer och man studerade förekomsten av depressioner, oro och uttröttning symtom. Deltagarna fick även redovisa hur länge och ofta de solat. Studien visade tydligt att patienter som tillbringat längre tid i solen var tydligt befriade från depressioner, oro och uttröttningssymtom men man kunde däremot inte se att D-vitamin nivåerna hade någon inverkan på symtomen.

–Att regelbunden solning under erythema* nivån har i ett mycket stort antal studier visat sig ha en positiv effekt på vår generella hälsa och de positiva effekterna har hittills främst tillskrivits D-vitamin. Bland annat finns en övertygande forskning som visar på D-vitaminets positiva effekter på så vitt skilda sjukdomar som invärtes cancer, MS, diabetes och rakitis bara för att nämna några. Även för vår mentala hälsa tillskrivs D-vitamin positiva effekt. Orsaken är att D-vitamin i själva verket är ett hormon med mottagare i nästan alla kroppens celler. Samtidigt visar allt fler studier, liksom denna, att en hög D-vitamin nivå förmodligen bara är en indikator på att vi faktiskt varit i solen tillräckligt ofta och länge – utan att vi bränner oss eller smörjer in oss med solskyddskrämer. Det här ger anledning att vara ännu mer kritisk mot den skrämselpropaganda mot sol och solarier som främst drivs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det finns även en växande övertro på att vi allmänt ska äta D-vitamin som piller eller via föda och det som en intäkt för att vi inte längre behöver sola. Fakta är dock att människan under 4 miljoner år på ett fantastiskt sätt har utvecklats till ett liv där vi är helt beroende av solen både som livsbetingelse och för vår hälsa – det behöver man inte vara Nobelpristagare för att förstå, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening.

*Erythema nivån är den individuella då man riskerar att bränna sig i solen.

Ladda ned pdf dokumentet MS_sol_och_D-vitamin