Uncategorized

Forskare oense om solråd

Forskare oense om solråd

Cancer, Sol, Uncategorized, UV-strålning 2014/04/09 at 21:04

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande. När en forskargrupp från Karolinska InstitutetRead More

Viktig seger avseende solariekosmetiken

Uncategorized 2013/05/26 at 21:46

Branschen har vunnit en mycket viktig seger då Kammarrätten som är högsta instans att överklaga till i Sverige, efter tre års överklaganden i flera instanser, upphävt Länsrätten i Stockholms dom och Södra Roslagen miljö och hälsas (kommunen) föreläggande om att en solstudioägare i Danderyd skulle upphöra att sälja kosmetik. BeslutetRead More

Ny studie visar: Inget samband mellan solariesolande och cancer

Uncategorized 2011/09/21 at 11:21

I en nyligen genomförd stor case-control studie genomförd vid University of Leeds, England (Leeds Institute of Molecular Medicine) tillsammans med University of L’Aquila, Italien (Department of Dermatology) har man kommit fram till slutsatsen att det inte finns några belägg för att solariesolande skulle öka risken för Malignt Melanom. Studien somRead More

Anna Bäsén: Burkan är en hälsofara

Uncategorized 2010/01/31 at 12:09

Vuxna kvinnor får ha burka, bikini eller apdräkt på sig, vad mig anbelangar. Det är deras fria val. Och jag tycker inte att statsministern och andra politiker ska lägga sig i kvinnors och mäns klädvanor.   Men jag tycker att kvinnorna måste informeras om att det kan vara direkt hälsofarligtRead More