UV-strålning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Cancer, Sol, UV-strålning 2015/01/18 at 09:56

Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet. Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen.Read More

Danmark säger nej till 18-årsgräns för solarier

Danmark säger nej till 18-årsgräns för solarier

Sola solarium, UV-strålning 2014/06/05 at 12:26

Med en stor majoritet, 98 nej och 5 ja, har Stortinget (den Danska riksdagen) sagt nej till att införa 18-årsgräns för solarier och istället antagit en ny lag¹, framlagd av Danmarks hälsominister. Den nya lagen följer på ett logiskt sätt de vetenskapliga studier som gjorts på solarier och de riktlinjer somRead More

Forskare oense om solråd

Forskare oense om solråd

Cancer, Sol, Uncategorized, UV-strålning 2014/04/09 at 21:04

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande. När en forskargrupp från Karolinska InstitutetRead More

Solarium och teknik

Lysrör, Solariumrör, UV-strålning 2013/05/27 at 12:52

Är alla solarier likadana? Nej, alla solarier är inte likadana! Bortsett från den gamla typen av sollampor (med kvicksilverbrännare), som hade ett mycket starkt erytembildande UV-B ljus och svagt brunbildande UV-A ljus så delar man idag in de moderna solarierna i två huvudgrupper: Solarier med lysrör (lågtryckslysrör) och solarier medRead More

Varför ljuger Strålsäkerhetsmyndigheten om riskerna med solariesolning?

Den 1 februari införde SSM nya föreskrifter för solarier. Som argument angavs ”den stora risken för brännskador”. SSM påstår även att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Sanningen är att det inte finns vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer.  Det finns tvärtomRead More

D-vitamin

Sol och D-vitamin

När du är ute i solen och exponeras för UV-strålning bildar kroppen D-vitamin. Sommartid behöver du inte vara ute långa stunder för att det ska ske. D-vitamin kan förhindra benskörhet. Däremot är det oklart om D-vitaminet har en roll för att förhindra andra sjukdomar. Solens UV-strålning gör att kroppen kanRead More

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Nästan 8 av 10 känner sig säkra i solen när de smörjt in sig med solskyddsmedel. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndighet låtit göra bland 1000 solresenärer. Men det är en falsk trygghet. Det räcker inte att smörja sig för att vara skyddad mot solen. Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit fråga 1000Read More

UV-strålning

UV-strålning 2012/08/13 at 22:21

UV-strålning delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på hur energirik den är. Ju mer energirik strålningen är, desto större är risken är den orsakar skador. Solen ger ljus, värme och ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende påRead More

Ozonskikt

Ozonskikt

Ozonskikt, UV-strålning 2012/08/13 at 00:25

Ozonskiktet begränsar den skadliga UV-strålningen som når jordytan. Det är ozonskiktets tjocklek som avgör hur mycket strålning som släpps igenom. Ozonskiktet, 10–50 kilometer upp i jordens atmosfär, hindrar att en del av den skadliga UV-strålningen från solen når jordytan. Hur mycket strålning som släpps igenom påverkas av ozonskiktets tjocklek. Ozonskiktets tjocklekRead More

UV-ljus viktigt för vårt immunförsvar

UV-strålning 2012/07/15 at 07:23

Att UV-ljus står för mer än 80 % av vår D-vitamin produktion är numera allmänt känt men nu visar en ny studie att även UV-ljuset i sig har en stor effekt på vår allmänhälsa. Främst påverkar det vårt immunförsvar och skyddar oss mot infektionssjukdomar. D-vitamin är trots namnet inget vitaminRead More