Ozonskikt

Ozonskikt

Ozonskikt

Ozonskikt, UV-strålning 2012/08/13 at 00:25

Ozonskiktet begränsar den skadliga UV-strålningen som når jordytan. Det är ozonskiktets tjocklek som avgör hur mycket strålning som släpps igenom. Ozonskiktet, 10–50 kilometer upp i jordens atmosfär, hindrar att en del av den skadliga UV-strålningen från solen når jordytan. Hur mycket strålning som släpps igenom påverkas av ozonskiktets tjocklek. Ozonskiktets tjocklekRead More