Sol

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Cancer, Sol 2015/03/18 at 10:14

För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länderRead More

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Cancer, Sol, UV-strålning 2015/01/18 at 09:56

Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet. Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen.Read More

Solen ger D-vitamin

Solen ger D-vitamin

Cancer, D-vitamin, Drop in solarium, Sol, solljus 2014/12/18 at 09:47

Den norske professorn Johan Moan är en ledande auktoritet på forskningssambandet mellan solning, D-vitamin och cancer. Han är verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Institutet vid Universitetet i Oslo samt medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Moan rekommenderar måttligt solande för att förebygga cancer. Detta baserar han på sin egen och andrasRead More

Danmark säger nej till 18-årsgräns för solarier

Danmark säger nej till 18-årsgräns för solarier

Sola solarium, UV-strålning 2014/06/05 at 12:26

Med en stor majoritet, 98 nej och 5 ja, har Stortinget (den Danska riksdagen) sagt nej till att införa 18-årsgräns för solarier och istället antagit en ny lag¹, framlagd av Danmarks hälsominister. Den nya lagen följer på ett logiskt sätt de vetenskapliga studier som gjorts på solarier och de riktlinjer somRead More

Forskare oense om solråd

Forskare oense om solråd

Cancer, Sol, Uncategorized, UV-strålning 2014/04/09 at 21:04

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande. När en forskargrupp från Karolinska InstitutetRead More

Solljus – den enda realistiska källan till D-vitamin

D-vitamin, Sol, solljus 2013/10/07 at 11:16

Livsmedelsverket som ska värna om folkhälsan i Sverige argumenterar för att vi ska äta rätt och för att våra livsmedel ska vara naturligt och uthålligt framställda. Det blir därför märkligt när Livsmedelsverket närmast ensidigt rekommenderar att vi ska äta syntetiskt framställt D-vitamin och D-vitamin berikad mat istället för att rekommenderaRead More

Solarium och teknik

Lysrör, Solariumrör, UV-strålning 2013/05/27 at 12:52

Är alla solarier likadana? Nej, alla solarier är inte likadana! Bortsett från den gamla typen av sollampor (med kvicksilverbrännare), som hade ett mycket starkt erytembildande UV-B ljus och svagt brunbildande UV-A ljus så delar man idag in de moderna solarierna i två huvudgrupper: Solarier med lysrör (lågtryckslysrör) och solarier medRead More

Varför ljuger Strålsäkerhetsmyndigheten om riskerna med solariesolning?

Den 1 februari införde SSM nya föreskrifter för solarier. Som argument angavs ”den stora risken för brännskador”. SSM påstår även att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Sanningen är att det inte finns vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer.  Det finns tvärtomRead More

D-vitamin

Sol och D-vitamin

När du är ute i solen och exponeras för UV-strålning bildar kroppen D-vitamin. Sommartid behöver du inte vara ute långa stunder för att det ska ske. D-vitamin kan förhindra benskörhet. Däremot är det oklart om D-vitaminet har en roll för att förhindra andra sjukdomar. Solens UV-strålning gör att kroppen kanRead More

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Nästan 8 av 10 känner sig säkra i solen när de smörjt in sig med solskyddsmedel. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndighet låtit göra bland 1000 solresenärer. Men det är en falsk trygghet. Det räcker inte att smörja sig för att vara skyddad mot solen. Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit fråga 1000Read More