Lysrör

D-vitamin är bra – men solljus bättre!

D-vitamin, Sola solarium, Solariumrör 2013/10/10 at 11:15

En ny studie visar att för MS-sjuka patienter är att sola bevisligen mycket effektivare än enbart D-vitamin för att förhindra uttröttningssymtom och depression. Flera studier visar att för lite sol och D-vitamin kan öka risken för att insjukna i MS. Vanliga symtom vid MS är depression, oro, uttröttning och enRead More

Solarium och teknik

Lysrör, Solariumrör, UV-strålning 2013/05/27 at 12:52

Är alla solarier likadana? Nej, alla solarier är inte likadana! Bortsett från den gamla typen av sollampor (med kvicksilverbrännare), som hade ett mycket starkt erytembildande UV-B ljus och svagt brunbildande UV-A ljus så delar man idag in de moderna solarierna i två huvudgrupper: Solarier med lysrör (lågtryckslysrör) och solarier medRead More

Solariumrör

Godkända solariumrör /Lysrör

Många drop in solarium / solotek hävdar att de använder endast godkända rör. Självklart är det jätte viktigt med rätt solariumrör. Därför kan du alltid ha möjligheten att kontrollera att rören är godkända enligt lag. Du kan läsa mer på Strålsäkerhetsmyndigheten om detta. På solariet skall det finnas en skylt/broschyr somRead More