D-vitamin

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

D-vitamin 2015/02/01 at 09:59

En internationell forskargrupp har kalkylerat på vad ett generellt ökat intag av vitamin D skulle innebära i reda pengar och resultatet pekar på en minskad samlad europeisk vårdnota med 17 procent. Omräknat i pengar blir det cirka € 177 miljarder. I Sverige skulle det innebära en besparing på omkring 34Read More

Solen ger D-vitamin

Solen ger D-vitamin

Cancer, D-vitamin, Drop in solarium, Sol, solljus 2014/12/18 at 09:47

Den norske professorn Johan Moan är en ledande auktoritet på forskningssambandet mellan solning, D-vitamin och cancer. Han är verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Institutet vid Universitetet i Oslo samt medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Moan rekommenderar måttligt solande för att förebygga cancer. Detta baserar han på sin egen och andrasRead More

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Cancer, Cancerfonden, D-vitamin, Hälsa 2014/11/28 at 09:32

Två år efter professor Giovannuccis uppmärksammade studie fick han stöd i en av de största medicinska studier som överhuvudtaget genomförts. 4 192 635 patienter från cancerregister i 13 länder analyserades. Bland annat deltog Karolinska Sjukhuset och resultatet publicerades i European Journal of Cancer samt i British Medical Journal i juniRead More

Vetenskapliga studier visar att det är nyttigt att sola

Vetenskapliga studier visar att det är nyttigt att sola

D-vitamin, Nyttigt att sola, Sola solarium 2014/11/10 at 08:59

Allt fler vetenskapliga rapporter och medicinska artiklar visar på vikten av att kroppen tillförs tillräckligt med Dvitamin. Och den viktigaste källan till D-vitamin är solen. En av de tyngsta studierna presenterades våren 2005 av Professor Edward Giovannucci på Amerikanska Cancerforskningsförbundets årliga konferens i Anaheim, Kalifornien. Edward Giovannucci är professor iRead More

Fakta om D-vitamin

Fakta om D-vitamin

D-vitamin, Sola solarium 2014/02/28 at 10:06

Vi får i oss de flesta vitaminer i tillräcklig mängd via kosten och med hjälp av vitamintillskott. Det gäller dock inte för D-vitamin (kalciferol) där den största andelen, omkring 75 procent, genereras när huden utsätts för solens UV-strålar. D-vitaminet i blodet omvandlas i levern till 25-hydroxyvitamin D3 (kalcifediol) som iRead More

D-vitamin är bra – men solljus bättre!

D-vitamin, Sola solarium, Solariumrör 2013/10/10 at 11:15

En ny studie visar att för MS-sjuka patienter är att sola bevisligen mycket effektivare än enbart D-vitamin för att förhindra uttröttningssymtom och depression. Flera studier visar att för lite sol och D-vitamin kan öka risken för att insjukna i MS. Vanliga symtom vid MS är depression, oro, uttröttning och enRead More

Solljus – den enda realistiska källan till D-vitamin

D-vitamin, Sol, solljus 2013/10/07 at 11:16

Livsmedelsverket som ska värna om folkhälsan i Sverige argumenterar för att vi ska äta rätt och för att våra livsmedel ska vara naturligt och uthålligt framställda. Det blir därför märkligt när Livsmedelsverket närmast ensidigt rekommenderar att vi ska äta syntetiskt framställt D-vitamin och D-vitamin berikad mat istället för att rekommenderaRead More

D-vitamin

Sol och D-vitamin

När du är ute i solen och exponeras för UV-strålning bildar kroppen D-vitamin. Sommartid behöver du inte vara ute långa stunder för att det ska ske. D-vitamin kan förhindra benskörhet. Däremot är det oklart om D-vitaminet har en roll för att förhindra andra sjukdomar. Solens UV-strålning gör att kroppen kanRead More

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Solskyddsmedel ger falsk trygghet

Nästan 8 av 10 känner sig säkra i solen när de smörjt in sig med solskyddsmedel. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndighet låtit göra bland 1000 solresenärer. Men det är en falsk trygghet. Det räcker inte att smörja sig för att vara skyddad mot solen. Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit fråga 1000Read More

UV-ljus viktigt för vårt immunförsvar

Att UV-ljus står för mer än 80 % av vår D-vitamin produktion är numera allmänt känt men nu visar en ny studie att även UV-ljuset i sig har en stor effekt på vår allmänhälsa. Främst påverkar det vårt immunförsvar och skyddar oss mot infektionssjukdomar. D-vitamin är trots namnet inget vitaminRead More