Cancer

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Cancer, Sol 2015/03/18 at 10:14

För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länderRead More

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Cancer, Sol, UV-strålning 2015/01/18 at 09:56

Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet. Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen.Read More

Solen ger D-vitamin

Solen ger D-vitamin

Cancer, D-vitamin, Drop in solarium, Sol, solljus 2014/12/18 at 09:47

Den norske professorn Johan Moan är en ledande auktoritet på forskningssambandet mellan solning, D-vitamin och cancer. Han är verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Institutet vid Universitetet i Oslo samt medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Moan rekommenderar måttligt solande för att förebygga cancer. Detta baserar han på sin egen och andrasRead More

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Cancer, Cancerfonden, D-vitamin, Hälsa 2014/11/28 at 09:32

Två år efter professor Giovannuccis uppmärksammade studie fick han stöd i en av de största medicinska studier som överhuvudtaget genomförts. 4 192 635 patienter från cancerregister i 13 länder analyserades. Bland annat deltog Karolinska Sjukhuset och resultatet publicerades i European Journal of Cancer samt i British Medical Journal i juniRead More

Forskare oense om solråd

Forskare oense om solråd

Cancer, Sol, Uncategorized, UV-strålning 2014/04/09 at 21:04

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande. När en forskargrupp från Karolinska InstitutetRead More

Varför ljuger Strålsäkerhetsmyndigheten om riskerna med solariesolning?

Den 1 februari införde SSM nya föreskrifter för solarier. Som argument angavs ”den stora risken för brännskador”. SSM påstår även att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Sanningen är att det inte finns vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer.  Det finns tvärtomRead More

Holländska Cancersällskapet rekommenderar solarium

Cancer, Cancerfonden, Hälsa, Nyttigt att sola 2010/09/30 at 12:00

Cancersällskapet i Holland gör nu en helomvändning i sina Sun Smart – rekommendationer. Det berättar Svensk Solarieförening i sitt senaste nyhetsbrev där föreningen också ifrågasätter Strålskyddsmyndighetens, SSM:S, arbetsmetoder De nya holländska Sun Smart-rekommendationerna baserar sig på de senaste studierna och publikationerna om solens positiva effekter för människan och på arbetsgruppenRead More

Kan sol förhindra cancer?

Cancer, Hälsa, Sol, solljus 2010/01/14 at 12:15

Den frågan tas upp i det populära norska TV-programmet Schrödingers katt. Bland annat slår den kände läkaren och forskaren Reinhold Viet, professor vid universitetet i Toronto, fast sambandet mellan solexponering och D-vitamin. Se inslaget i NRK här!

Falsk forskningsrapport bakom Sats beslut

Träningskedjan Sats beslut att ta bort alla solarier grundar sig på en falsk forskningsrapport. Vad inte många känner till är att rapporten har blivit grundligt sågad av andra forskare. – Den forskning som kommit de senaste åren pekar i stort sett entydigt på att sol är nyttigt för oss, sägerRead More