Hälsa

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Cancer, Sol 2015/03/18 at 10:14

För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länderRead More

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

D-vitamin 2015/02/01 at 09:59

En internationell forskargrupp har kalkylerat på vad ett generellt ökat intag av vitamin D skulle innebära i reda pengar och resultatet pekar på en minskad samlad europeisk vårdnota med 17 procent. Omräknat i pengar blir det cirka € 177 miljarder. I Sverige skulle det innebära en besparing på omkring 34Read More

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Cancer, Sol, UV-strålning 2015/01/18 at 09:56

Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet. Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen.Read More

Solen ger D-vitamin

Solen ger D-vitamin

Cancer, D-vitamin, Drop in solarium, Sol, solljus 2014/12/18 at 09:47

Den norske professorn Johan Moan är en ledande auktoritet på forskningssambandet mellan solning, D-vitamin och cancer. Han är verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Institutet vid Universitetet i Oslo samt medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Moan rekommenderar måttligt solande för att förebygga cancer. Detta baserar han på sin egen och andrasRead More

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Stor studie stödjer Giovannuccis forskning

Cancer, Cancerfonden, D-vitamin, Hälsa 2014/11/28 at 09:32

Två år efter professor Giovannuccis uppmärksammade studie fick han stöd i en av de största medicinska studier som överhuvudtaget genomförts. 4 192 635 patienter från cancerregister i 13 länder analyserades. Bland annat deltog Karolinska Sjukhuset och resultatet publicerades i European Journal of Cancer samt i British Medical Journal i juniRead More

Vetenskapliga studier visar att det är nyttigt att sola

Vetenskapliga studier visar att det är nyttigt att sola

D-vitamin, Nyttigt att sola, Sola solarium 2014/11/10 at 08:59

Allt fler vetenskapliga rapporter och medicinska artiklar visar på vikten av att kroppen tillförs tillräckligt med Dvitamin. Och den viktigaste källan till D-vitamin är solen. En av de tyngsta studierna presenterades våren 2005 av Professor Edward Giovannucci på Amerikanska Cancerforskningsförbundets årliga konferens i Anaheim, Kalifornien. Edward Giovannucci är professor iRead More

Att sluta sola är lika dumt som att sluta andas

Att sluta sola är lika dumt som att sluta andas

Nyttigt att sola, Sola solarium 2014/08/17 at 11:38

Vi har i dag läst och sett på TV att professor Ulf Strömberg, baserat på att vi har haft en sommar som inbjudit till sol och bad, gjort prognoser över hudcancer de närmaste åren och nu kräver att vi ska bygga solskydd vid badstränder och förbjuda solarier. Utspelet är iRead More

Forskare oense om solråd

Forskare oense om solråd

Cancer, Sol, Uncategorized, UV-strålning 2014/04/09 at 21:04

Enligt de nationella riktlinjerna i Sverige bör man undvika att sola för att minska risken för hudcancer. Men en ny studie visar att de som följer riktlinjerna löper större risk att dö i förtid än de som inte gör det. Forskare: Det är provocerande. När en forskargrupp från Karolinska InstitutetRead More

Sola – det förlänger livet!

Sola – det förlänger livet!

Nyttigt att sola, Sola solarium 2014/04/09 at 20:44

Sola en kort tid varje dag och du kommer att leva längre. Enligt en ny undersökning är risken att du dör i förtid dubbelt så stor – om du inte solar. – Man ska sola dagligen och man ska sola en kort tid mitt på dagen, säger Pelle Lindqvist, docentRead More

Fakta om D-vitamin

Fakta om D-vitamin

D-vitamin, Sola solarium 2014/02/28 at 10:06

Vi får i oss de flesta vitaminer i tillräcklig mängd via kosten och med hjälp av vitamintillskott. Det gäller dock inte för D-vitamin (kalciferol) där den största andelen, omkring 75 procent, genereras när huden utsätts för solens UV-strålar. D-vitaminet i blodet omvandlas i levern till 25-hydroxyvitamin D3 (kalcifediol) som iRead More