Cancerfonden saknar argument för reglering av solarier

Öppet brev till Sveriges alla kommuner 2013-12-06

Cancerfonden kräver i en debattartikel i DN att solarier ska tas bort från kommunernas simhallar. Dessutom annonserade de för en tid sedan i veckopressen med bilden på en likkista och ett solarium ihopsatta. Med det vill Cancerfonden påstå att solarier dödar. Påståendet är falskt och saknar stöd i all modern forskning. Fakta är att solarier ger exakt samma UV-ljus som solen mitt på dagen vid midsommartid i Stockholm. Kommer nästa annons från Cancerfonden vara en likkista ihopsatt med solen och kräver de då att kommunerna stänger alla utomhusbad och fotbollsplaner?

Cancerfonden gör ett stort arbete för att motverka cancer men i fallet sol och solarium är man vilseledda av starka kommersiella krafter som driver på skrämselprogandan mot UV-ljus och för vilka vår rädsla för solen är extremt lönsam.

Fakta är att människan under mer än 4 miljoner år utvecklats till ett liv i solen och en övertygande forskning visar att UV- ljuset förebygger risken för ett stor antal sjukdomar,  däribland de flesta invärtes cancerformerna. Karolinska Institutet deltog i en studie på 4 miljoner personer i 13 länder som tydligt visade UV-ljusets positiva hälsoeffekter och professor Giovanucci vid Harvard, USA, sa redan 2005 att ”för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler på grund av D-vitaminbrist”.

Generella råd att undvika sol eller solarium blir därför kontraproduktiva och missvisande samt bidragande till ökad ohälsa. Det finns tvärtom många studier som visar att regelbundet solande minskar risken för hudcancer. De främsta orsakerna till att incidensen i hudcancer ökar i viss mån, kan främst tillskrivas en kraftig överdiagnosticering av benigna⁶ hudförändringar och att man tagit med NMSC⁵ i statistiken. Andra skäl är oregelbundet solande, att man bränner sig utomlands eller sommartid i Sverige och ett överdrivet användande av solskyddskrämer.  En 14 dagars solsemester i exempelvis Thailand motsvarar 10 minuters solning i solarium varje vecka under fem års tid. Dödligheten i hudcancer är i relation till övriga cancerformer låg och närmast konstant över tid⁸ och det är nästan dubbelt så många män jämfört med kvinnor som får hudcancer. Dessa män är dessutom över 55 år⁸ och det är osannolikt att de skulle solat solarium som unga. Särskilt som solarier inte blev vanliga förrän i mitten av 80-talet.

Cancerfonden använder sig av en enda källa när de varnar oss för sol och solarium. Det är WHO:s rapport om solarier från 2009. Rapporten har av flera forskare avfärdats som hycklad och förfalskad (eng. spurious). Rapporten omfattar 19 av 25-talet studier om solarier men ingen av dem ger belägg för att det skulle finnas en ökad risk för hudcancer i solarier den bara jämställer på ett logiskt sätt solarier med solen. Cancerfondens främsta argument är att, ”det är onödigt att sola i solarium”. Det vore otänkbart om vi skulle förbjuda eller begränsa allt i samhället som kan uppfattas som “onödigt”. De jämför även solen och UV-ljus – som är själva basen för allt liv – med droger som tobaksrökning och alkohol. Dessutom menar Cancerfonden att man kan ”se skillnad på hudcancer från solarium och solen” och säger även att man ”vet att solarium bidrar till ökningen av hudcancer” vilket betyder att Cancerfonden i så fall vet mer än de forskare och professorer världen över som specialiserat sig på ämnet. Även påståendet att det är ”skillnad mellan solarier och solen” är vetenskapligt helt fel då en ljuspartikel alltid är densamma, oavsett ljuskälla.

Cancerfonden påstår att man kan tillgodogöra sig tillräckligt med D-vitamin via föda. Det är ett påstående som även det saknar stöd i forskning som tvärtom visar att UV-ljus är den enda realistiska källan till D-vitamin. Flera nya studier visar dessutom att D-vitamin är viktigt men att det framförallt är en markör för att man solat tillräckligt och att det är solljuset i sig som är viktigast för vår hälsa. En nyligen publicerad studie på över 4 miljoner människor i Danmark¹ visar att personer som fått NMSC på grund av mycket solande lever i snitt 6-7 år längre än den övriga befolkningen. Ytterligare en nyligen gjord studie från USA³ visar att individer med NMSC på grund av mycket solande har en kraftigt minskad risk att få Alzheimers. De positiva effekterna av solande överstiger mångfalt de eventuellt negativa. I en rapport från 2008² slår WHO fast att endast 1 % av den globala hälso-belastningen (DALY⁷) beror på överdrivet solande. I samma rapport framgår att en hälsobelastning motsvarande 3.3 miljarder DALYs beror på bristande UV- ljus. Studier utförda i Tyskland och USA visar att solljusbrist belastar sjukvården med 300 Euro per innevånare och år. För Sverige mosvarar det en besparingspotential på 27 miljarder kronor. Hur mycket skulle förändrade solråd och ökat solarieanvändande potentiellt kunna spara i er kommun?

Solarium är en helt fantastisk produkt som borde ha en naturlig plats i vår moderna livsstil. Solariet är en utmärkt källa till både fysiskt och psykiskt välmående. Vi får avkoppling från vardagen samtidigt som UV-B ljuset säkerställer att vi har bra D-vitaminnivåer året runt och UV-A ljuset är positivt för vår mentala hälsa samt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om myndigheterna förstått hur bra solarier är för hälsan så skulle varje sjukhus, ålderdomshem och äldreboende ha solarium för eftervård och för att motverka sjukdomar, depressioner och benskörhet hos våra äldre. Dessutom visar forskning att vi faktiskt lever längre om vi solar.

 

För mer information kontakta;

Swedish Tanning Association

Roland Laurent, Sakkunnig och medieansvarig 

+46 705337900, roland.laurent@solarieforeningen.se, www.solarieforeningen.se

 

¹ Skin cancer as a marker of sun exposure associates with myocardial infaction, hip fracture and death of any course. Bröndum-Jacobsen et al,Herlev Hospital, Denmark, September 2013

²Environ Health Perspect. 2008 April; 116(4): A160–A167. PMCID: PMC2290997, Environews, Focus

³NMCS is associated with reduced Alzheimer risk, Robert S White et al, American Academy of Neurology, 2013

⁵Basalcellcancer (Basaliom) och Skivepitelcancer är godartade cancerformer som I princip inte leder till döden.

⁶Benign är en godartad tumör inte sprider sig, till skillnad från en malign tumör. En benign mestaserar normalt inte, d.v.s. sprida dottersvulster i kroppen. Tumör är i dess bemärkelse knöl och dit räknas även vanliga födelsemärken och leverfläckar.

⁷DALY, Disability Adjusted Life Years

⁸Socialstyrelsens cancerstatistik