Att sluta sola är lika dumt som att sluta andas

Vi har i dag läst och sett på TV att professor Ulf Strömberg, baserat på att vi har haft en sommar som inbjudit till sol och bad, gjort prognoser över hudcancer de närmaste åren och nu kräver att vi ska bygga solskydd vid badstränder och förbjuda solarier. Utspelet är i linje med den svenska förmyndarmentaliteten där vi hellre förbjuder än informerar och sprider kunskap. Att skrämma folk för solljus är kontraproduktivt och kommer, vilket visats i omfattande forskning, förkorta livet för 30 gånger fler personer på grund av brist på sol än de som i dag dör av hudcancer. Till det kommer personligt lidande och skenande vårdkostnader. I en ny studie av professor Lindqvist vid Karolinska Institutet framgår att dödligheten hos kvinnor som undviker sol är dubbelt så hög som hos kvinnor som solar regelbundet. En ny dansk studie visar att de som fått icke melanom hudcancer, lever i snitt 6 år längre är de som inte solar. Att be människor att hålla sig borta från solen för att man eventuellt kan få hudcancer är lika dumt som att avråda oss från att andas eller äta därför att vi möjligen kan få cancer av det. Vårt förhållande till sol måste baseras på kunskap och smarta kampanjer – inte skrämselpropaganda. En övertygande forskning visar tvärtom att regelbundet solande i solen eller solarium, utan att bränna sig, faktiskt minskar risken för hudcancer och dessutom en mängd andra cancerformer, Alzheimers, diabetes och helt vanlig influensa, som bara den kostar samhället enorma summor årligen. Det oregelbundna solandet, överdrivna användandet av solskyddskrämer och att man bränner, är däremot riskfaktorer för hudcancer.

För att vara ”politiskt korrekt” slänger Ulf Strömberg även in ett förbud mot solarier i sitt utspel vilket visar på stor okunskap om kosmetiska solarier, speciellt de UV-typ 3 solarier vi har i Sverige och som har samma UV-sammansättning som solen på eftermiddagen, mitt på sommaren i Stockholm. Det är väl ingen som på allvar tror att 15 minuter av svensk sommarsol per vecka, är orsaken till ökningen av hudcancer. De senaste 10 åren har, enligt SSM:s egen statistik, mindre än en promille av de 17 % som solar solarium bränt sig samtidigt som 60 % av hela befolkningen bränt sig i solen varje år.

De verkliga orsakerna till ökningen av incidensen i hudcancer finns det tyvärr lite forskning om, därför att man redan bestämt sig att det är sol och solarier som är orsaken. Det finns en överdiagnosticering som är omfattande och sedan några år har man lagt till 40 000 årliga fall av basaliom, en icke dödlig form av hudcancer som ökar därför att vi lever allt längre. Det är som att redovisa hur många som blir förkylda istället för hur många som dör av förkylning. Vilket för övrigt är fler än de som dör av hudcancer.

Professor Strömberg har förvisso rätt i att människan inte är ämnad att ligga och pressa i timmar på en badstrand, framförallt inte insmorda i solskyddskräm som ger en falsk trygghet och är en av de främsta orsakerna till att vi får hudcancer. Att ”pressa” i solen några veckor om året är direkt förkastligt och som exempel motsvarar två veckor i Thailand, 10 minuter i solarium varje vecka under 5 års tid.

Vi är helt beroende av solen på samma sätt som luften vi andas och maten vi äter. Vi måste lära oss att hantera solen på samma sätt som maten. Ingen skulle komma på tanken att få oss att sluta äta eller förbjuda viss sorts mat med skrämselpropaganda. Vi måste lära oss att ju mer regelbundet vi är i solen året runt, utan solskyddskrämer och utan att bränna oss, ju friskare blir vi.

 

För mer information kontakta;

Swedish Tanning Association Roland Laurent, Sakkunnig och medieansvarig +46 705337900, roland.laurent@solarieforeningen.se, www.solarieforeningen.se

 

Källa: http://solarieforeningen.se/sluta-sola-lika-dumt-som-sluta-andas/

Pressrelease-Sluta-Sola-12-augusti-2014