Archive for March, 2015

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer

Cancer, Sol 2015/03/18 at 10:14

För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länderRead More