Archive for February, 2015

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

Solen kan minska vårdnotan med 34 miljarder

D-vitamin 2015/02/01 at 09:59

En internationell forskargrupp har kalkylerat på vad ett generellt ökat intag av vitamin D skulle innebära i reda pengar och resultatet pekar på en minskad samlad europeisk vårdnota med 17 procent. Omräknat i pengar blir det cirka € 177 miljarder. I Sverige skulle det innebära en besparing på omkring 34Read More