Archive for January, 2015

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Svensk myndighet agerar utifrån falsk forskning

Cancer, Sol, UV-strålning 2015/01/18 at 09:56

Under 2009 publicerade institutionen en skrift med titeln ”Artificial UV Radiation and Skin Cancer”. Häri påstods bland annat att solariesolande före 35 års ålder ökar risken för hudcancer (melanom) med 75 procent senare i livet. Dessutom lyckades IARC genom effektivt lobbyarbete föra upp sol och solarier på WHO:s lista över cancerframkallande ämnen.Read More