Archive for November, 2013

Solarier är bra för folkhälsan

Nyttigt att sola, Sola solarium 2013/11/13 at 11:11

Svensk Solarieförening reagerar starkt mot en snedvriden debatt i media där bl a Cancerföreningen kommer med falska påståenden. Följande har skickats från Solarieföreningen till Svenska Nyhetsbyrån och DN Debatt: Cancerföreningen kräver att solarier ska tas bort från kommunernas simhallar,  men det saknar helt stöd i modern forskning. Cancerfonden annonserade nyligenRead More