Archive for May, 2013

Solarium och teknik

Lysrör, Solariumrör, UV-strålning 2013/05/27 at 12:52

Är alla solarier likadana? Nej, alla solarier är inte likadana! Bortsett från den gamla typen av sollampor (med kvicksilverbrännare), som hade ett mycket starkt erytembildande UV-B ljus och svagt brunbildande UV-A ljus så delar man idag in de moderna solarierna i två huvudgrupper: Solarier med lysrör (lågtryckslysrör) och solarier medRead More

Viktig seger avseende solariekosmetiken

Uncategorized 2013/05/26 at 21:46

Branschen har vunnit en mycket viktig seger då Kammarrätten som är högsta instans att överklaga till i Sverige, efter tre års överklaganden i flera instanser, upphävt Länsrätten i Stockholms dom och Södra Roslagen miljö och hälsas (kommunen) föreläggande om att en solstudioägare i Danderyd skulle upphöra att sälja kosmetik. BeslutetRead More