Archive for December, 2009

Positivt om sol från Holland


Hälsa 2009/12/15 at 12:20

”Det är omöjligt att med säkerhet konstatera ett samband mellan användningen av solarier och en ökad risk för hudcancer”, skriver de ansedda vetenskapsmännen i den rådgivande kommittén för det nederländska hälsoministeriet (Duth Health Council). Dutch Health Council är den viktigaste vetenskapliga rådgivande kommittén inom hälsa i Nederländerna. Deras studier, ställningstagandenRead More